04 juuli 2016

Pikaajaliste töötute töövalmiduse toetamine sotsialiseerimise kaudu – 1.3.0102.11-0375

0 Comment

Pikaajaliste töötute töövalmiduse toetamine sotsialiseerimise kaudu – 1.3.0102.11-0375

Projekti elluviija: Virumaa Nõustamis-ja Aktiviseerimiskeskus

Kestus: 01.08.2011-31.07.2013

Projekti rahastaja: Euroopa Sotsiaalfond

Eelarve: 177 297,00 EUR, millest struktuuritoetus on 152 297 EUR ja omafinantseering 25 000 EUR

Projekti kontaktisik: Kaia Kaldvee (6667027; 5653877, kaiakaldvee@gmail.com)

Organisatsiooni kontakt: Sirli Tammiste (3363773, sirli.tammiste@johvi.ee)

Sihtrühm: Pikaajalised töötud.

Osalejaid kokku: 72


Projekti kirjeldus

1.Projekti ettevalmistustööde läbiviimine ja projekti käivitamine – vajaminevate lepingute sõlmimine ning projekti esmane avalikustamine.
2. Aktiivse teavitustöö korraldamine ja seeläbi avalikkuse ja sihtgrupi informeerimine, kaasamine ja esmane kaardistamine.
3. Sotsiaalne rehabilitatsioon (grupi- ja individuaalne nõustamine).
4. Tööharjutuste ettevalmistamine ja korraldamine (tööharjumuste kujundamine ning koolitatud mentorite juhendamisel uute oskuste omandamine / puu-ja õmblustööd).
5. Individuaalse arenguplaani koostamine, motivatsiooni ja oskuste kirjeldus.
6. Individuaalne tugi töölerakendumisel.
7. Tööpraktika tööandjate juures ettevalmistamine ja korraldamine.
8. Tööklubide korraldamine /NB! Suunatud laiemale sihtgrupile, toimumisest kuulutatakse maakondlikus ajalehes. Plaanitud osalejate arv kokku 120. Tööklubides osalejatele tagatakse vajadusel tööklubi ajaks lastele järelvalve Ida-Virumaa PIK päevakeskuse ruumides.
9. Töötute päevakeskuse tegevuste korraldamine.
10. Projekti sisehindamine, sealhulgas projekti kogemuste levitamine teistele aktiviseerimiskeskustele Eestis.


Projekti eesmärk

Üldeesmärk: Ida-Virumaal toimib järjepidevalt ja stabiilselt töövalmidust ja resotsialiseerimist toetav teenuste pakkumine riskigrupi töötutele 2008. aastal asutatud Virumaa Nõustamis- ja Aktiviseerimiskeskuse baasil.
Spetsiifilised eesmärgid: 1. Pikaajaliste töötute sotsiaalse kaasatuse tõstmine Jõhvi piirkonnas (Jõhvis, Toilas, Mäetagusel, Iisakus ja Kohtlas);
2. Töövõime ja töövalmiduse toetamine sotsialiseerimise kaudu;
3. Sotsiaalprobleemidega töötute kompleksne toetamine (omavalitsused, aktiviseerimiskeskus, töötukassa, juhendajad) alalise töökoha leidmisel – sotsiaalne nõustamine ja resotsialiseerimine, tööklubide tegevus, vabade töökohtade alase info pakkumine, tööandjate kaasamine, CVde kirjutamisel assisteerimine, kaasaaitamine kontaktide loomisele tööandjatega (sh vestlused, intervjuud), tööotsing internetis, individuaalne tugi töölerakendumisel, tööharjutused keskuses kombineerituna tööpraktikaga tööandja juures jne.

 

logo-sotsiaalfond

[top]
About the Author